02/04/2024-21/04/2024
Fecha Celebracion: 02/04/2024
IKASBERRI 2024: KOMUNIKAZIOAN EKITEA – EMAN IZENA / EMPRENDER EN COMUNICACIÓN – INSCRÍBETE

IKASBERRI 2024: KOMUNIKAZIOAN EKITEA – GIZARTE ETA KOMUNIKAZIO ZIENTZIEN FAKULTATEA

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatearen ikasleentzat eta graduatuentzat. Zitek-ek antolatua.

Jemima Cano, Doos Kolektibo sortzaileetako bat da. Kultura estategian graduondokoa du eta proiektu kulturaleetako aholkularitzan eta promozioan aditua da. Kurtso honetan ikasleekin batera eta komunikazioaren arloan, aztertuko dituen gaiak, besteak beste, hauek dira: zelan idetifikatu aukerak, proiektu bat sortzea eta abian jartzeko gakoak eta nola inplementatu ideiak modu eraginkorrean.

 • Datak: 2024ko apirilaren 22tik 25era
 • Ordutegia: 15:00 – 19:00
 • Tokia: Gizarte eta komunikazio zientzien Fakultatea – 19. Gela

Ikastaroaren edukiak:

 1. Produktuaren, merkatuaren, lehiaren eta bezeroaren definizioa.
 2. Merkaturatzeko estrategiak eta salmenta-tresnak.
 3. Administrazioari eta legezkotasunari buruzko oinarrizko ezagutzak: forma juridikoa, oinarrizko kontabilitatea, lan-arriskuei buruz indarrean dauden arauak, zerbitzu-kontratuak eta kontingentzia-planak.
 4. Egile-eskubideak eta jabetza intelektuala.
 5. Sektoreko kasu praktikoen azterketa.
 6. Negozio-proposamena eta enpresa-plana egitea.

https://zitek.eus/eu/2024/03/06/komunikazioan-ekitea-2024/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IKASBERRI 2024: EMPRENDER EN COMUNICACIÓN – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN

Dirigido a alumnado y personas egresadas de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Organizado por Zitek.

Jemima Cano, cofundadora de Doos Colectivo, postgraduada en estratégia de proyectos culturales, y dedicada profesionalmente a la promoción y asesoría de proyectos, impartirá este curso en el que se tratarán con los alumnos y alumnas dentro del ámbito de la comunicación temas como la identificación de oportunidades, el diseño y puesta en marcha de proyectos y las claves para implementar ideas con eficacia.

 • Fechas: 22 al 25 de abril de 2024
 • Horario: 15:00 -19:00
 • Lugar: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación – Aula 19

Contenidos del curso:

 1.  Definición del producto, mercado, competencia y cliente.
 2.  Estrategias de comercialización y herramientas de venta.
 3.  Conocimientos básicos de administración y legalidad: forma jurídica, contabilidad básica, tesorería y normas vigentes sobre riesgos laborales, contratos de servicios y planes de contingencia.
 4.  Derechos de autor y propiedad intelectual.
 5.  Estudio de casos prácticos del sector.
 6.  Confección de la propuesta de negocio y plan de empresa.

https://zitek.eus/2024/03/06/emprender-en-comunicacion-2024/