15/04/2024-23/04/2024
Fecha Celebracion: 15/04/2024
EHUkirola - Gipuzkoa: Autobabesa mendian / Autoprotección en montaña

 

 • Prezioa: Doanik
 • Datak: 2024ko apirilaren 23 eta 24
 • Ordutegia: 17:30 - 20:00
 • Lekua: Carlos Santamaría Zentroa
 • Gela: 4
 • Iraupena: 5 ordu (2,5 orduko 2 saio)
 • Kredituak: 0,5 kreditu

 

DESKRIBAPENA

EMF-ek (Euskal Mendizale Federazioa) eta UPV/EHU Kirol Zerbitzuak antolatutako ikastaro bat da. 5 ordutako ikastaroa 2,5 ordutako bi egunetan banatuta.

Hizlariak kirol-teknikariak eta medikuak izango dira; EMFko mendiko segurtasuneko espezialistak; eta mendiko prebentzioarekin eta segurtasunarekin lotutako gaietan sakonduko du, arriskuen prebentzioa, larrialdietan jarduteko protokoloak eta mendiko prozedura seguruak azpimarratuz.

Helburua da unibertsitate-kolektibo osoa zuzenean prestatzea, mendiko jardueretan ezbehar-tasa murrizteko. Zehazki, honako datu hauetan eragingo da: ezbehar-tasa, kausak eta ezaugarriak, jardueren aldez aurreko plangintza, jarduera mota bakoitzerako material eta ekipo egokiak ezagutzea, hala nola lehen laguntzetako botikin oso eta eguneratu baten oinarrizko edukia, erabakiak hartzea, jardueraren aurretik, bitartean eta ondoren jarduteko protokoloak, orientazio-tresnak, jarduera bat garatzeko gaitasun fisikoa eta teknikoa nola balioetsi edo larrialdi-egoeretan aplikatzeko lehen laguntzetako prozedurak.

 

Apirilak 23, asteartea: Jardunaldia, bereziki mendiko arriskuen kudeaketari dagonkionez.

Hizlaria: IGOR LASA. Mendigo gida, Gipuzkoako Mendi Federazioko Zuzendaria. EMFko segurtasun-batzordeko kidea.

Apirilak 24, asteazkena: Mendiko larrialdietan eta prozedura seguruetan jarduteko protokoloak biltzen dituen jardunaldia.

Hizlaria: HUR LERTXUNDI. Larrialdietako medikua. EMFko segurtasun-batzordeko kidea.

 

------------------------------------------

 

 • Precio: Gratis
 • Fecha: 23 y 24 de abril de 2024
 • Horario: 17:30 - 20:00
 • Lugar: Centro Carlos Santamaría
 • Aula: 4
 • Duración: 5h. (2 sesiones de 2,5 horas)
 • Créditos: 0,5 créditos

 

DESCRIPCIÓN

Organizado por la EMF (Federación Vasca de Montaña), y el Servicio de Deportes de la UPV/EHU. Tendrá una duración de  5 horas repartidas en dos sesiones. 

Los ponentes serán Técnicos Deportivos y médicos; especialistas en seguridad en montaña de la EMF;   y profundizará en temas relacionados con la prevención y la seguridad en la montaña, incidiendo en aspectos como la prevención de riesgos, protocolos de actuación en caso de emergencia y procedimientos seguros en montaña.

El objetivo es formar de manera directa a todo el colectivo Universitario, a fin de disminuir la siniestralidad en las actividades de montaña. Concretamente se hará incidencia en los datos de siniestralidad, causas y características, planificación previa de las actividades, conocimiento de los materiales y equipos adecuados para cada tipo de actividad, como el contenido básico de un botiquín de primeros auxilios completo y actualizado, toma de decisiones, protocolos de actuación antes, durante y después de la actividad, herramientas de orientación, cómo valorar la capacidad física y técnica para el desarrollo de una actividad o los procedimientos de primeros auxilios para aplicar en distintas situaciones de emergencia.

 

Martes, 23 de abril: Jornada con especial incidencia a aspectos de gestión de riesgos en montaña.

Ponente: IGOR LASA. Guía de montaña, directos de la Federación Gipuzkoana de Montaña. Miembro del Comité de Seguridad de la EMF.

Miércoles, 24 de abril: Jornada con protocolos de actuación en caso de emergencia y procedimientos seguros en montaña.

Ponente: HUR LERTXUNDI. Médico de urgencias. Miembro del Comité de seguridad de la EMF.