18/04/2024-19/04/2024
Fecha Celebracion: 19/04/2024
Doktorego-Tesia ANNA FIGUEROA LÓPEZ Tesis Doctoral

IZENBURUA / TÍTULO
“Analysis and influence on hygrothermal comfort and ventilation in educational centres in the Basque Country”

TESI-ZUZENDARIAK / DIRECTORES DE TESIS
Dr. Rufino Hernández Minguillón Dk.
Dra. Xabat Oregi Isasi Dk.

SAILA / DEPARTAMENTO
Arkitektura
Arquitectura

EGUNA / DÍA
19 de abril de 2024ko apirilaren 19a

ORDUA / HORA
11:00etan / 11 h

LEKUA / LUGAR
Arkitektura Eskolako Batzar Aretoan
Sala Juntas E.T.S. Arquitectura